تجربه متفاوت
از کارت های
اعتباری

با کارت های خرید، شهروندی و درمان آرامیس معنای واقعی آرامش در خرید و خدمات را حس کنید

credit-cards
امکاناتی که ما ارائه میدهیم

خدمات و
کارت های ما

دریافت کارت
کارت درمان

با کارت درمان آرامیس در تمامی مراکز درمانی تحت پوشش می توانید از هزینه های درمان تخفیف بگیرید به علاوه هزینه های سنگین درمانی را به صورت اعتباری و با پرداخت اقساط بپردازید

کارت خرید

با کارت خرید آرامیس از هزاران فروشگاه در سراتاسر کشور به صورت حضوری و انلاین خرید کنید و تخفیف بگیرید. همچنین می توانید با دریافت اعتبار از آرامیس خرید خود را به صورت اقساطی پرداخت کنید

کارت شهروندی

با کارت شهروندی آرامیس می توانید از مراکز درمانی و تفریحی و توریستی در تمام کشور تخفیف ویژه بگیرید و همچنین از خدمات بیمه های عمر و حوادث و ... تخفیف بگیرید و به صورت اقساطی پرداخت کنید.

map-vector

خرید تخفیفی از فروشگاه های
طرف قرارداد سراسر کشور

با کارت های آرامیس با خیال راحت از تمامی مراکز خرید، درمانی، تفریحی و توریستی در سرتاسر کشور خرید کنید، تخفیف بگیرید و اقساطی پرداخت نمایید.

بیشتر بدانید
iran
waveswaves
110فروشگاه طرف قرارداد
110فروشگاه طرف قرارداد
110فروشگاه طرف قرارداد
110فروشگاه طرف قرارداد
110فروشگاه طرف قرارداد

تخفیف های ویژه مراکز
درمانی با کارت درمانی آرامیس

از تمامی مراکز درمانی، ویزیت پزشکان، دندانپزشکی، آزمایشگاه، بیمارستان و .... تخفیف ویژه بگیرید و با دریافت اعتبار آرامیس هزینه های درمانی خود را به صورت اقساطی پرداخت کنید.

health-card
بهره مندی از
تخفیف های مناسب

در هر خرید به صورت انلاین و حضوری تخفیف خود را در لحظه دریافت کنید

دریافت اعتبار
با هر خرید

با هر خرید از فروشگاه های طرف قرارداد آرامیس به اعتبار خود اضافه می کنید و می توانید اعتبار خود را تبدیل به وام برای پرداخت اقساطی کنید

دریافت اعتبار بیمه
با هر خرید

در هر خرید از فروشگاه های ما به اعتبار بیمه خود اضافه خواهید کرد که می توانید بیمه عمر، شخص ثالث، حوادث و .... از ما دریافت کنید

افزایش اعتبار خرید و بیمه با خرید
از فروشگاه ها و استفاده از مراکز خدماتی

در هر خرید ۵۰ درصد از مبلغ خرید شما به اعتبار وام شما و ۲۵ درصد هم به اعتبار بیمه شما اضافه خواهد شد

iran
دیدگاه کاربران

آنچه کاربران
درباره ما میگویند

ata
عطا حیدری

خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود. خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود.

ata
عطا حیدری

خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود. خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود.

ata
عطا حیدری

خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود. خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود.

ata
عطا حیدری

خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود. خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود.

ata
عطا حیدری

خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود. خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود.

ata
عطا حیدری

خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود. خرید تخفیفی از فروشگاه های طرف قرارداد سراسر کشور تخفیف در فروشگاه های تحت پوشش در موقع خرید اعمال خواهد شد. در صورت عدم اعمال مدارک خرید خود را به شرکت آرامیس ارسال نمایید تا ترتیب اثر داده شود.

quotes